Eivy Flodin

"Don't let anyone steal your shine"

%DusQu9MTKaTxpvot6ocfg_thumb_467e.jpg
The Drop Cerise
795.00
The Drop Cerise
795.00
XaJOg1s4TjW4x3SwQYRy4g_thumb_467d.jpg
The drop Multi/Pink
795.00
The drop Multi/Pink
795.00
bnKYAOG3S+2SkspvPyVQ4Q_thumb_467c.jpg
The drop Multi/rosé
795.00
The drop Multi/rosé
795.00
9+rFl7c8SVahlrhqWOaOFg_thumb_4680.jpg
The drop Orange/red
795.00
The drop Orange/red
795.00
F5rWrJUIQq62TM%kxcTFqA_thumb_4684.jpg
The drop Silver/crystal
795.00
The drop Silver/crystal
795.00
muIH%eF2QaaMbaHaFyzv0g_thumb_4681.jpg
The drop Black
795.00
The drop Black
795.00
o5dFoPlDQ%eyquG%itYNmQ_thumb_4678.jpg
The drop Gold/gold
795.00
The drop Gold/gold
795.00
Ut1sZfLmTae2V0dehyNC0w_thumb_4687.jpg
The drop (pink) multi/pink/green
795.00
The drop (pink) multi/pink/green
795.00
c4OB6EZWR5qyjPMkYc05zQ_thumb_4162.jpg
The favorite (clip) Nude
1,495.00
The favorite (clip) Nude
1,495.00
IMG_2219.jpg
Bollisar Silver/crystal
495.00
Bollisar Silver/crystal
495.00
IMG_2218.jpg
Bollisar Gold/Crystal
495.00
Bollisar Gold/Crystal
495.00
IMG_2261.jpg
Bollisar, Silver metallic/Silver
495.00
Bollisar, Silver metallic/Silver
495.00
IMG_2260.jpg
Bollisar, Aurore B/Silver
495.00
Bollisar, Aurore B/Silver
495.00
IMG_2259.jpg
Bollisar, Aurore B/Gold
495.00
Bollisar, Aurore B/Gold
495.00
IMG_2262.jpg
Bollisar, Luminous Green/Silver
495.00
Bollisar, Luminous Green/Silver
495.00
IMG_2258.jpg
Bollisar, Golden Shadow/Gold
sold out
495.00
sold out
Bollisar, Golden Shadow/Gold
495.00
sold out
IMG_2257.jpg
Bollisar, Topaz/Gold
495.00
Bollisar, Topaz/Gold
495.00
IMG_2242.jpg
Bollisar, Vintage Rose/Gold
495.00
Bollisar, Vintage Rose/Gold
495.00
IMG_2245.jpg
Bollisar, Rosaline/Silver
495.00
Bollisar, Rosaline/Silver
495.00
IMG_2266.jpg
Bollisar, Blush Rose/Gold
495.00
Bollisar, Blush Rose/Gold
495.00
IMG_2243.jpg
Bollisar, Pink Opal/Gold
495.00
Bollisar, Pink Opal/Gold
495.00
IMG_2267.jpg
Bollisar - Guld/Rose
495.00
Bollisar - Guld/Rose
495.00
IMG_2268.jpg
Bollisar, Rose/Silver
495.00
Bollisar, Rose/Silver
495.00
IMG_2268.jpg
Bollisar, silver/rose
495.00
Bollisar, silver/rose
495.00
IMG_2246.jpg
Bollisar, Violet/Silver
495.00
Bollisar, Violet/Silver
495.00
IMG_2265.jpg
Bollisar, Light Amethyst/Gold
sold out
495.00
sold out
Bollisar, Light Amethyst/Gold
495.00
sold out
IMG_2264.jpg
Bollisar, Purple Brown/Silver
495.00
Bollisar, Purple Brown/Silver
495.00
IMG_2239.jpg
Bollisar, Red/Silver
495.00
Bollisar, Red/Silver
495.00
IMG_2240.jpg
Bollisar, Red/Gold
495.00
Bollisar, Red/Gold
495.00
IMG_2236.jpg
Bollisar, Gold/corall
495.00
Bollisar, Gold/corall
495.00
IMG_2238.jpg
Bollisar, Silver/orange
495.00
Bollisar, Silver/orange
495.00
IMG_2237.jpg
Bollisar, Gold/Orange
495.00
Bollisar, Gold/Orange
495.00
IMG_2263.jpg
Bollisar, Chrysolite/Silver
495.00
Bollisar, Chrysolite/Silver
495.00
IMG_2229.jpg
Bollisar, Gold/green opal
495.00
Bollisar, Gold/green opal
495.00
IMG_2232.jpg
Bollisar, silver/perdidot green
495.00
Bollisar, silver/perdidot green
495.00
IMG_2233.jpg
Bollisar, gold/perdidot green
495.00
Bollisar, gold/perdidot green
495.00
IMG_2234.jpg
Bollisar, Gold/Emerald
495.00
Bollisar, Gold/Emerald
495.00
IMG_2249.jpg
Bollisar, Dark Indigo/Silver
495.00
Bollisar, Dark Indigo/Silver
495.00
IMG_2250.jpg
Bollisar, Purple velvet/Gold
495.00
Bollisar, Purple velvet/Gold
495.00
IMG_2247.jpg
Bollisar - Silver - Tanzanite
495.00
Bollisar - Silver - Tanzanite
495.00
IMG_2220.jpg
Bollisar - Silver - Light Sappire
495.00
Bollisar - Silver - Light Sappire
495.00
IMG_2227.jpg
Bollisar - Silver - Dark Turquoise
495.00
Bollisar - Silver - Dark Turquoise
495.00
IMG_2226.jpg
Bollisar - Silver - Sappire
495.00
Bollisar - Silver - Sappire
495.00
IMG_2222.jpg
Bollisar - Silver - Comet Light
495.00
Bollisar - Silver - Comet Light
495.00
IMG_2225.jpg
Bollisar - Silver - Blue Opal
495.00
Bollisar - Silver - Blue Opal
495.00
IMG_2255.jpg
Bollisar - Silver - Light Smoked Topaz
495.00
Bollisar - Silver - Light Smoked Topaz
495.00
IMG_2254.jpg
Bollisar - Silver - Mocca
495.00
Bollisar - Silver - Mocca
495.00
IMG_2253.jpg
Bollisar - Silver - Metallic Brown
495.00
Bollisar - Silver - Metallic Brown
495.00
IMG_2251.jpg
Bollisar - Black on Black
495.00
Bollisar - Black on Black
495.00
IMG_2252.jpg
Bollisar - Black - Black Metallic
495.00
Bollisar - Black - Black Metallic
495.00